onsdag, desember 25, 2019

En bønn juledags morgen

Svøpt i kjærlighetens linklede ligger du der - i Marias armer. Du dufter myrra, aloe og kassia.

Før alt, var du. Fra evigheters evighet.

Du var der - da Treenighetens svimlende dans grunnfestet himlene og risset opp himmelranda.

Du var der - da kildene i djupet sprang. Du satte grensene for havet.

Du var byggmesteren - som lekte for Guds ansikt.
Du lekte med planetene
og du var der da Frelsesplanen ble klar
- før verdens grunnvoll ble lagt.
Som et lam midt foran Guds trone.

Nå er du her.
Som barnet.

Hjelpeløst - overgitt til Maria og Josef.
Overgitt til alle mennesker
som du elsker -
Gud kommet i kjød.
Du dufter evighet.

Brått trakk din Far
himmelteppet til side
lot herligheten skinne
over gjetere på Betlehemsmarkene.

Himmel og jord
møtes i et barn.

Det er ikke så stummende
avskrekkende mørkt lenger
på jorda.

Himmellyset er steget ned.
Kongen slo opp
sitt telt på jorda.

Og med ett var
Guds bolig blant menneskene.
Barnet ble menneskenes broder.
Ære være Gud i det høyeste.

Gjøvik 1.juledags morgen 2019
Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: