søndag, desember 01, 2019

Guds fem språk

Denne historien grep meg så sterkt. Den fortelles av Moder Gavrilia (bildet), en gresk-ortodoks nonne, som levde i årene 1897-1992, og er kjent for sitt barmhjertighetsarbeid blant de fattigste av de fattige. Jeg valgte derfor å oversette historien til norsk:

En dag kom en utenlandsk misjonær til meg til meg og sa: 'Det kan være at du er en god kvinne, men du er ingen god kristen.'
'Hvorfor det?' spurte jeg. *Fordi du har vært her så lenge og snakker bare engelsk. Hvilke lokale språk har du lært deg?'

Jeg fortalte ham at jeg ikke hadde lært noen av de lokale språkene, fordi jeg reiste en god del fra sted til sted. Så snart jeg lærte noen ord begynte de å snakke et annet språk. Jeg kunne bare si: 'God morgen' og 'god kveld', og det var det hele.

'Du er ingen kristen! Hvordan skal du kunne evangelisere? Alle katolikkene og protestantene lærer seg de lokale språkene for å kunne ...'

Da ba jeg: 'Herre, hva skal jeg svare ham?' Fra mitt hjerte svarte jeg: 'Jeg glemte å si deg det, men jeg snakker fem språk.'

'Virkelig,' sa mannen: 'Hvilke språk er der?

'Det første er et smil, det andre er tårer. Det tredje er berøring. Det fjerde er bønn, og det femte er kjærlighet. Med disse fem språkene kan jeg reise rundt i hele verden.'

Mannen stanset opp og sa: 'Et øyeblikk, kan du gjenta dette, jeg vil skrive det ned.'

Med disse fem språkene kan du reise rundt i hele verden, og hele verden er din. Elsk alle som om de var dine egne - uten å ta hensyn til religion, etnisitet, bry deg ikke om noe annet. Du finner Guds folk over alt. Du vet jo ikke om den  du møter i dag kan bli en helgen i morgen.

Ingen kommentarer: