onsdag, desember 11, 2019

Det er helse i skriftemålet

Det er mye helse i skriftemålet! Bekjenne sin synd, legge av seg ei tung bør, og la den ligge igjen ved korset, og få del i syndernes nådige forlatelse. Skriftemålet handler om å avslutte et kapittel, lukke igjen ei dør. Skriftemåøet kan hjelpe oss til å finne fred, forsone oss med limvet slik det ble og åpne seg opp for en framtid - med håp.

Vi bærer på så mye. Synd, skam, tilkortkommenheter, skrøpeligheter. Vi laster oss selv for så mye.

Hvorfor ikke kvitte seg med det?

Mange skal gjøre rent til jul. Hvorfor ikke rydde i det vi bærer på, som gjør livet så tungt? Finne fred med Gud. Og la det bli liggende hos Ham? Hvorfor ikke gå til en prest, en pastor eller en sjelesørger og få hjelp?

Ingen kommentarer: