mandag, desember 23, 2019

Hanukkah mennorahens mysterium, del 1

Jeg har skrevet over 14.000 artikler på bloggen min siden jeg startet opp i 2006. Kun noen ytterst få ganger har jeg kjørt repriser på noe av det jeg har skrevet. Denne gangen gjør jeg nok et unntak. Det er min stille protest mot den økende antisemittismen.

Våre trosrøtter er nemlig verken greske eller romerske, men jødiske.

Når solen gikk ned i går kveld kunne våre jødiske venner ta fatt på feiringen av Hanukkah, eller Tempelinnvielsens fest. Den varer frem til 30.januar.  I 2013 oversatte jeg en artikkel som var skrevet av to ledende og anerkjente skikkelser innen den messianske bevegelsen i Israel, Asher Intrater og Ron Cantor. De skrev da en artikkel om Mennorahen, som jeg synes var svært interessant den gangen og som jeg synes er like interessant i dag. Jeg har delt den i fire deler på grunn av lengden:

Bibelen omtaler Mennorahen eller Lysestaken i tre sammenhenger: I Totahen, hos profetene og i Den nye pakt. Moses ble befalt å lage en syvarmet lysestake av gull og plassere den på det hellige sted i Tabernaklet (2.Mos 25,31-40)

Det ble krevd at prestene skulle ta vare på Menorahen, men det var ingen klar undervisning om den åndelige meningen med Menorahen. Når det ikke er noen klar undervisning om noe i Torahen - for eksempel om Basunhøytiden - så er det ofte fordi dette bare kan forståes i lys av Den nye pakt.

I Hanukkah' historien, blir jødene ledert av Juda Makkabeeren, og hans lille hær, nedkjemper den syriske kongen, Antiochus Epiphanies. Det ble betraktet som et mirakel at denne lille jødiske hæren kunne bekjempe den veldige syriske hæren.

Antiochus Epiphanies ødela Jerusalem i år 168 før Kristus, ofret en gris på alteret, reiste et alter for Jupiter, forbød gudstjenester og ofringer i Tempelet, forbød omskjæringer, solgte tusenvis av jødiske familier til et liv i slaveri, ødela alle kopier av Skriften som de klarte å finne, og slaktet ned for fote alle de som ble oppdaget med en kopi av Skriften i sitt eie, og torturerte og tvang alle jøder til å frasi seg sin religion.

fortsettes

Ingen kommentarer: