tirsdag, desember 03, 2019

Radikal teolog med norske aner driver suppekjøkken på Manhattan

Hvordan skal vi leve ut evangeliet om Guds rike i en tid som vår? Det opptar meg veldig for tiden, og er kanskje det spørsmålet som har opptatt meg mest de siste 20-30 årene. La meg introdusere deg for Jason Storbakken. Han er en person jeg gjerne skulle ha møtt. Her om dagen tok han kontakt og fortalte at han kommer til Norge neste år. Om vi kunne møtes? Guds veier er virkelig uransakelige!

Du har helt rett: Jason Storbakken (bildet), som i dag er leder for 'Radical Living', en kommunitet og organisasjon i Brooklyn, har norske aner. Han er også pastor for Manhattan Mennonite Fellowhip, men mest kjent er han for å drive et suppekjøkken for fattige og bostedsløse, under navnet Bowery Mission.

I denne artikkelen skal vi bli litt bedre kjent med den radikale teologen:
n master
Jason Storbakken vokste opp i Midt-Vesten, og slo seg endelig ned i Brooklyn, hvor han ble en kristen og hvor han også møtte hun som skulle bli hans kone: Vonetta. Sammen har de to barn, en jente og en gutt på henholdsvis 10 og 11 år.

I 2007 grunnla Vonetta og Jason 'Radical Living', som er en måte å leve på, der man har sitt eget bosted, men spiser sammen med de andre som utgjør fellesskapet og deler fritiden sammen med. De kan blant annet passe hverandres barn. Kommuniteten hat bostedsadresse: Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Radical Living er et flerkulturelt-, flergenersjons- og økumenisk fellesskap bestående av kunstnere, arbeidere og studenter og inkluderer både familier og enkeltpersoner. Medlemmene av 'Radical Living' lever meditative, profetiske liv i bønn, sentrert om Kristus som er engasjert i nabolaget, opptatt av sosial rettferd og ledet av Den Hellige Ånd.

Som en del av denne kommunitetens arbeid drives også The Bowery Mission, som er et barmhjertighetsarbeid på østsiden av Manhattan, spesielt rettet inn mot hjemløse, for å gi dem varme måltider, felleskap og samtaler.

Jason Storbakkens familie har anabaptistisk bakgrunn helt tilbake til det 17.århundre. Han vokste opp idet han lyttet til sin bestefar, Elgin Tobias Tschetter, fortelle historier fra hutterite og mennonitisk bakgrunn. Særlig fikk han del i martyrhistoriene. 

I 2011 ble Jason Storbakken ordinert til pastor i The Mennonite Church, USA. Han har en master i teologi fra Union Theological Seminary og en doktograd i ledelse fra Boston University School of Theology. Han er opptatt av de tidlige kirkefedrene, lyrikk og musikk.

Dette besøket gleder jeg meg til!

Ingen kommentarer: