lørdag, desember 14, 2019

Hvem venter du på?

"Alle mennesker venter på noe. Hele verden er full av ønsker. 

Du tror du vet hva som kan stille denne lengselen. 'Bare jeg får det eller de, så kommer jeg til å bli fornøyd.' Men jordiske ting kan aldri tilfredsstille din innerste sult. Når du prøver å bli mett av noe annet enn Gud og hans kjærlighet, viser du bare at du ikke kjenner ditt eget hjerte. Mennesken er skapt med en brennende lengsel. Mange tror at denne lengselen kan bli oppfylt bare de får bedre råd og litt mer fremgang, bare andre mennesker oppfører seg litt bedre. Hvis du tenker slik, kommer du helt sikkert til å bli skuffet.

Du er skapt for Gud. Han er ditt hjem. Bare i ham kan din lengsel finne ro. Kroppens stadige sult og tørst er et bilde på ditt hjertes stadige hunger etter ham som har skapt deg.

All lengsel har sitt endelige mål i Gud. Det tragiske er at menneskene prøver å bli mette av all slags surrogater. 'Søk det du søker, men ikke der du søker det,' sa Augustin.

Jesus kom til verden for å vise hvor du skal lete og hvem du skal lengte etter. 'Vent på meg,' sier han. 'Lengt etter meg og jeg skal gi deg ro. Du er skapt til å være ett med meg.'

Din egen lengsel, hele menneskehetens og skaperverkets lengsel sammenfattes i denne bønnen: 'Kom, Herre Jesus!'

- Wilfrid Stinissen i boken: I Guds tid. Verbum 1994, side 372

Ingen kommentarer: