torsdag, desember 05, 2019

Om hjertets renhet - en presentasjon av Johannes Cassianus, del 2

Mot slutten av 300-tallet raste striden rundt Origenes av Alexandria, en profilert forfatter og teolog, som er blitt beskrevet som 'det største geni den tidlige kirken har fostret.' Men ikke alle var enig i det. Det ble satt spørsmålstegn ved visse deler av hans lære. De munkene som sympatiserte med Origenes (185-254) ble fordrevet fra Egypt. Til dem hørte Cassianus og Germanius. De fant tilflukt i Konstantinopel, hvor biskopen i byen, Johannes Chrysostomos, viet Germanius til prest og Cassianus til diakon. Germanius og Cassianus blir i Konstantinopel et par år. Så oppstår det nye stridigheter. Denne gangen ikke teologiske, men kirkepolitiske. Nå var det Johannes Chryostomos det handlet om. Han viklet seg inn i en strid med keiseren.

Cassianus og Germanius sendes til Rom, hvor de skal forsøke å få biskopen av Rom til å megle i striden mellom Chrysostomos og keiseren. Her forsvinner sporene etter Germanius. Hva som skjer med ham vites ikke.

Neste gang vi støter på Cassianus er i Frankrike, nærmere bestemt i Marseille. Her blir han ganske raskt ansett å være en av de fremste kjennerne av det monastiske livet i Egpyt. I Marseille grunnlegger Cassianus  to monastiske fellesskap, et for menn og et for kvinner.

Det er i denne fasen av livet det litterære arbeidet til Cassianus for alvor tar til. På oppdrag fra biskop Castor skriver han ned sine inntrykk fra årene han og Germanius oppholdt seg i Egypt. Det skulle resultere i to store verk: 'Om klosterregler og botemiddelet mot de åtte hovedlastene' og 'Samtaler med fedrene,'

Bøkene til Cassiamus utgjorde, ved siden av Bibelen, den viktigste grunnutdannelsen i de vestlige klostrene gjennom hele Middelalderen. En av årsakene til det var nok den hellige Benedikt av Nursia, som nettopp anbefalte bøkene til Cassianus, dog uten å nevne hans navn. Etter Augustin og Gregor den store finnes det vewl knapt noen som har vært mer lest enn Cassianus. Dominikus, bar på tre bøker i sekken:  Salmenes bok, deler av Det nye testamente og Cassianus. Og vi vet at både Thomas a Kempis, Theresa av Avila, Johannes av Korset med flere var påviket av Cassianus.

fortsettes

Ingen kommentarer: