søndag, desember 29, 2019

Flyktningen Jesus

Denne søndagen er den aller siste du vil oppleve i 2019. Det kommer andre søndager, om vi får leve, men akkurat denne dagen i dag kommer ikke i reprise. Den er unik, som alle dager. Det gir litt perspektiv til livet om vi stanser opp litt og tenker slik.

Denne søndagen handler om noe som er hverdagen for svært mange mennesker. Flyktningene. Det er mange årsaker til at de har lagt ut på sin reise, tatt farvel med hjem og kanskje måtte etterlate en gammel mor eller far, fordi de var for skrøpelige til å dra. Kanskje de har flyktet hals over hode, og har bare det de står og går i. Reisen bort fra det kjente til det ukjente, har kanskje vært full av farer. Frykten for å bli utnyttet, voldtatt, drept.

For alle disse menneskene er det også den siste dagen i deres liv. Ingen kjenner morgendagen. Men utgangspunktet er så annerledes enn for mange av oss. Vi bor trygt og godt. Vi har det vi trenger - og litt til.

Det gir perspektiver på livet.

Josef, Maria og Jesus var flyktninger.

Det er noe å tenke på for alle de som bærer med seg aversjoner mot flyktninger, og aller helst skulle se at de ikke kom til Norge. Joda, jeg kjenner alle argumentene, om at det best å hjelpe dem der de bor og alt det andre. Men vi kommer likevel ikke bort fra at Frelseren måtte flykte hals over hode på grunn av en ond hersker, og måtte finne tryggheten i et annet land. Det samme landet som deres forfedre hadde forlatt på Guds befaling. Jeg undrer meg på om vi i dag ville ha sluppet denne familien på mor, far og en liten baby, inn i Norge. De kom jo tross alt fra Midt-Østen, fra Israel. Oog da tenker jeg ikke bare på UDI og UNE eller regjeringen, men på kristne som bruker sosiale medier til å spre frykt. Flere av disse siterer gjerne 'Valdresprofetien', om de siste tider, men jeg merker meg at de samme ikke siterer det den gamle damen fra Valdres profeterte om flyktningene som banker på vår dør. Vi lytter visst bare til det vi selv vil høre.

Noen av de første dagene til Jesus ble Han revet opp av tryggheten i hjemlandet, og måtte begi seg ut på en lang og strabasiøs reise.

Det gir noen perspektiver.

Dagens prekentekst er fra Matt 2,13-15.

Men det er et annet ord som utfordrer meg denne dagen, og det ordet er hentet fra det samme evangeliet, men fra kapitell 25,43-45:

"Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke, jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg."

Ingen kommentarer: