søndag, desember 08, 2019

Profetisk: Forløs brølet ditt!

"Historien om Josef i Bibelen er et perfekt eksempel på hvordan Gud frustrerer fiendens onde planer for å legge skylden på Hans salvede, Fienden ville ødelegge Josefs kall ved å stilne hans stemme, slik at de drømmene Gud hadde gitt ham ikke skulle forløses. Krigen om Josefs stemme tok Josef gjennom en prosess av fortvilelse, beskyldninger, misforståelser og til slutt belønning.

Det onde fienden hadde planlagt vender Gud til ditt beste.

Kampen om din røst kommer nå til det punkt at du står ansikt til ansikt med Den levende Gud, og ditt hus vil få vederlag og bli belønnet.

Husk ... Vi kjemper ikke mot kjøtt og blod. Men kampen er mot mørkets makter og myndigheter som forsøker å stilne det Gud har befalt for deg siden tidenes begynnelse.

Reis deg og forløs ditt brøl. Du ble født for en tid som denne."

- Holly Watson
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen c)

Ingen kommentarer: