onsdag, desember 04, 2019

Om hjertets renhet - en presentasjon av Johannes Cassianus, del 1

Jeg har gitt meg i kast med skriftene til Johannes Cassianus (død ca 430), en av de viktigste formidlerne av de første kristne munkenes erfaringer. Ved siden av Bibelen var han kanskje den mest leste oppbyggeelsesforfatteren på 1000 år. Jeg er nysgjerrig hva kristne var opptattt av på den tiden, og hva slags åndelig veiledning de fikk.

Hvem var han? Han ble født i år 360 og levde omtrent samtidig med Augustin., og omlag 100 år før den hellige Benedikt av Nursia.

I følge det forskerne tror i dag, ble han født sør for Donaudeltaet ved Svartehavet, i det nåværende Romania, i et område som falt inn under Romerriket. Han fikk en solid oppdragelse, preget av både gresk og latinsk kultur. Med tanke på den som språkforståelse han har har man spurt seg om han var latiner som hadde lært seg gresk grundig, eller om han var greker som kunne sin latin. Vi vet ikke. Hans familie var bevisste kristne.

Cassianus bar tidlig på en djup lengsel etter Gud, og ble dratt mot den monastiske livet, et liv levd i bønn. Han hadde en venn ved navn Germanus, og sammen la de ut på en reise til Det Hellige Land. Der ble de en del av et klosterfellesskap i Betlehem. I dette fellesskapet vokste det frem en lengsel til det monastiske livets kilde. Han fikk, om enn motvillig, tillatelse fra klosteret i Betlehem, til å reise til Egypt for å oppsøke noen av ørkenfedrene der og lære av dem.

Tilsammen tilbrakte Cassianus og Germanus et titalls år i Egypt. Her samlet de to inntrykk og Cassianus gjorde notater fra samtalene med ørkenfedrene. Dette danner så utgangspunktet for hans egne skrifter. De har kommet ut i tre bind på svensk på forlaget Artos. Det første bindet, som jeg holder på med nå, har fått tittelen: 'Det rena hjärtat', med undertittelen: 'om själens djärvhet i kampen för hjärtats renhet.' Jeg skal komme tilbake til denne boken, og de to andre bøkene, senere i denne serien.

fortsettes

Ingen kommentarer: