fredag, desember 13, 2019

Forsinket bønnesvar

"Om Gud bruker lang tid på å besvare det du ber om, altså når du ber og du ikke får svar med det samme, bli ikke opprørt for du er ikke visere enn Gud. 

Alt som er lett å fange er like lett å miste, men det man har funnet med mye strev kommer til å bevare oppmerksomheten.  

Tørst etter Jesus så kommer han til å beruse deg med sin kjærlighet."

- Isak Syreren, eremit i det nåværende Irak/Iran på 600-tallet.
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: