torsdag, desember 19, 2019

Tilbederen

"Jeg er ganske sikker på at mine indre og ytre uttrykk for tilbedelse ville endre seg om Jesus fysisk kom inn i rommet og sto der rett foran meg... da trenger mine indre og ytre uttrykk å justere seg til sannheten; til den realitet som Nærværet jeg stilles overfor representerer.

Jeg ønsker alltid å tilbe med himmelen og Tronrommet for mitt indre blikk, i det jeg fullt ut erkjenner at det er Kongernes Konge og Herrenes Herre jeg står overfor. Og kanskje enda mer utrolig er det at jeg er invitert til å tjenestegjøre ansikt til ansikt og øye til øye. På denne måten blir tilbedelse så enkelt og samtidig så uanstrengt som det å puste. Dermed blir også all opptreden jeg har drevet med fra plattformen fordi jeg har hatt et engasjement så billig, og som en helt unødvendig erstatning for hva som virkelig manglet: en leder som bare er og ser. 

Jeg har lært en enkel sannhet: en leder eller tilbeder som er i stand til å oppholde seg i himmelens Tronrom, vil også være i stand til å lede andre dit. Jeg oppmuntrer ledere til å lede med å være oppmerksomme på mennesker og med et pastors hjerte, men med en holdning hvor man er bevisst på at man har trådt frem for Himmelens tronrom og foran selveste Majesteten.

- Jeremy Riddle
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: