onsdag, desember 25, 2019

Den hellige natten

Når disse lijene skrives er det like før vi går inn i den hellige julenatten. Fra gammelt av var julaften siste dagen i julefasten. I Russland overholdes julefasten helt til den første stjernen viser seg på himmelen. Det er et sterkt symbol på to ting: stjernen som viste veien for de vise menn, og om Kristus som den skinnende og klare Morgentjernen.

På kvelden julaften var barnet ennå ikke født i Betlehem. Derfor går vi nå inn i den hellige natten.

Tradisjnelt har juledagen hatt tre store gudtjenester. Den største og den viktigste av dem var 'julenattsmessen' - eller englemessen som den også kalles. Den har alltid vært en messe med nattverdsfeiring. Så kommer morgenmessen og deretter høymessen 1.juledag.

Det er så mye som er blitt borte for oss!

Men la oss alle som kan gå inn i den hellige natten i stillhet.

"Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken, og holdt nattevakt over flokken sin." (Luk 2,8)

Ingen kommentarer: