søndag, desember 01, 2019

Godt nytt år!

Godt nytt år! Ja, det er nettopp et det er: et helt nytt år. Mitt nye år starter ikke 1.januar, men første søndagen i advent. Jeg lever etter en annen rytme, det hellige årets gode rytme. Sammen med Jesus.

Så fantastisk å få et år til med gjennomgang av evangelienes beretninger om Jesus, og leve med dem. Med undringene, spørsmålene, med gleden. Livet mitt er blitt så mye rikere etter at jeg begynte å leve med den gode, langsomme rytmen, som kirkeåret representerer.

I år er det første rekkes tekster som er gjenstand for lesninger og prekener. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt!

I mange frimenigheter er man veldig opptatt av friheten til selv å velge hva det skal prekes over. Man føler seg bundet av at det er satt opp i spesiell tekst for dagen, men sannheten er at det er mye lettere å bli smalsporet når man gjør det. Da er det ofte enkelte temaer manstadig vender tilbake til. Ved å bruke kirkeårets tekster får man større variasjon, og man må ta for seg også de vanskelige tekstene.

Godt nytt år!

Ingen kommentarer: