tirsdag, desember 17, 2019

Profetisk: Jeg hører ham hviske: Jeg er din identitet, del 1

Dette er et profetisk budskap båret frem av Brian Simmons, som velsignet meg så mye at jeg valgte å oversette det til norsk. Det har talt rett inn i livet mitt. På grunn av lengden er det delt i to deler. Andre del publiseres onsdag:

"Jeg er den som har formet deg og definert deg. Andre vil legge merke til dine svakheter og dine feil, Jeg ser din skjønnhet der du sitter med Meg i den himmelske sfæren. Jeg har formet deg med Mine hender - to ganger har jeg gjort deg perfekt. Den ene gangen i din mors mage og den andre gangen da du ble kjent med Meg. Du er renset to ganger i Mine øyne for du er Min.

Vanskelighetene du har satt sine spor, men de vil ikke definere hvem du er. Jeg er den som har skapt deg, og Jeg alene er den som skal definere deg. Derfor lyder Min røst over deg: Du er Min. Gjennom skapelsen og gjennom forløsningen, du er Min. Jeg har satt mitt segl over ditt hjerte og Jeg viser deg for verden som Min egen, Min kjærlighets mesterstykke. Kan du ikke se hva Min kjærlighet har gjort gjennom livet ditt? Se ikke på dine feilsteg eller på din smerte, for i Mitt nærvær eksisterer ikke de. Jeg har satt min herlighet over livet ditt og kalt deg, Min strålende.

fortsettes

Ingen kommentarer: