torsdag, mai 05, 2016

I kveld feiret vi Kristi himmelfart

I kveld var vi 25 som feiret Kristi himmelfartsdag i Kristi himmelfartskapellet på Eina. Det er mange i vårt lille kapell. Foruten de som vanligvis feirer gudstjeneste her var det venner fra Hamar, Asker, Oslo og Raufoss. Takk til alle dere som kom og som gjorde denne høytidsdagen til en fest. Det gode været gjorde at det var mange stanset litt etter gudstjenesten for å hyggelig prat.

I forbindelse med gudstjenesten hadde vi også den store gleden av å vise fram våre vakre ikoner, malt av Ragnhild Elisabeth Nyheim Grønseth og Sven Aasmundtveit.

Hver torsdag feirer vi også minnet til en person som har betydd mye i kirkens historie, og Kristi himmelfartsdag falt i dag for minnedagen for den svenske hellighetsforkynneren, Emil Gustafson.

Gudstjenesten vår er delt i to deler. Den første er Ordets gudstjeneste. I denne delen synger vi salmer, ber, leser kommende søndagens bibeltekster. Den andre delen er Brødets gudstjeneste, og bildet er hentet herfra. Da bryter brødet og feires Herrens måltid sammen.

Neste gudstjeneste er førstkommende søndag. Vi feirer gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet hver torsdag.

Billedtekst: Forstander for Kristi himmelfartskapellet, Bjørn Olav Hansen, forbereder nattverden under gudstjenesten Krist himmelfartsdagen. Foto: May Sissel Hansen.

Ingen kommentarer: