torsdag, mai 12, 2016

Et beger fylt av liv

'Når mor til Jakob og Johannes ber Jesus om å gi hennes sønner en særskilt plass i Guds rike, svarer Jesus:

"Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?" (Matt 20,22)

'Kan dere drikke begeret?' er det mest utfordrende og radikale spørsmål vi kan stille oss selv. Begeret er livets, det er full av sorg og glede. Kan vi holde frem begeret og si at det er vårt eget? Kan vi løfte begeret for å gi andre velsignelse, og kan vi tømme det beger som er frelsens? 

Å holde det spørsmålet levende for oss selv er en av de mest krevende åndelige øvelser som man kan hengi seg til."

"Vi må alle ta imot livets beger. Når vi blir eldre blir vi mer bevisste om livets mange sorger - ting vi mislykkes med personlig, familiestridigheter, skuffelser i arbeidet og i det sosiale livet samt alt det vanskelige som skjer på den nasjonale og internasjonale scenen.

Alt inne i oss og omkring samvirker da for å få oss til å se forbi, unnvike, lukke øynene for eller ganske enkelt fornekte alt sammen.

"Ta livet fra den glade senere og gjør det beste ut av det", sier vi, og hører vi andre si.

Men når vi skal tømme livets beger, må vi først ta imot det, vi må bli bevisste det liv vi lever, vi må forstå at det ikke er gjennom å unngå det som er smertefullt, men gjennom å bli venn med det at vi oppdager den sanne glede som vi søker midt i det vanskelige."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: