fredag, mai 20, 2016

Paradiset inne i oss

'Et av de store spørsmålene for hver enkelt av oss er hvordan vi skal vende ryggen mot en kultur av rivalisering, individualisme, konflikter og depresjon som omgir oss og heller bevege oss over i en kultur av solidaritet og samarbeide, fred og håp.

Hvordan skal denne forvandling finne sted inne i oss?

"Er det mulig at det vil finnes et paradis på jorden en dag?" 

Det synes for meg som om dette jordiske paradis ikke er mulig uten at hver av oss oppdager det paradis som finnes inne i oss, den lille helligdommen skjult i den mest intime del av vårt vesen. Å fornemme og finne dette indre paradis av fred og enhet innebærer en kamp mot den rivaliseringskulturen som finnes i oss selv. 

Hvis vi kan få et lite glimt av dette indre paradis, så vil jeg også begynne å se dette i andre mennesker. 

Og da, når flere mennesker kommer sammen for å leve dette ut, skapes et fellesskap - men alt dette innebærer en virkelig kamp."

Jean Vanier (til venstre) i et brev, juni 2006. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: