torsdag, mai 12, 2016

Hva ser du?

Alle mennesker er vakre - hver på sin måte. Alle mennesker er unike - hver på sin måte. Alle mennesker er et ikon.

Ser du Gudsbildet i din neste?

For vi er alle skapt i Guds bilde.

Dette bildet av den nå pensjonerte biskopen av Linköping, Martin Lönnebo, har fulgt meg i mange år og betyr stadig mer for meg. Legg merke til at det er et speil ved siden av ikonet på veggen i biskop Martins kjøkken. Hva ser man i speilet? Guds avbilde! Er vi i stand til å se oss selv slik? Elsket. Omfavnet. Sett. Bekreftet. Og hvordan ser vi andre mennesker? Alle jeg møter har nemlig samme utgangspunkt - de er alle, uten unntak, skapt i Guds bilde.

Hva ser du?

Dette spørsmålet finner vi ofte i Bibelen.

Og ofte er det Gud som spør.

Vi lever i et samfunn hvor vi overlesses av ord. Men ordene har sin begrensning. Så mye det er som kan uttrykkes i et ansikt som ikke kan uttrykkes med ord. Så mye som kan vises frem som ikke ord kan formidle. Så mye skjønnhet - ofte skjult i mennesker, i hus, i ting, i landskapet foran våre øyne. Så mye poesi i leken, latteren, i den tause bønnen.

Leser vi Evangeliene finner vi at ordene 'se' og 'hør' er blant de ordene Jesus oftest bruker. Han ber oss om å se liljene på marken. Det gjør du ikke om du sitter inne og leser om dem! Du må ut og se og ved å se lærer du mer enn om du leser!

"Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. Sannelig, jeg sier dere. Mange profeter og rettferdige ønsket å få se det dere ser, men fikk ikke se det, og høre det dere hører, men fikk ikke høre det." (Matt 13,16-17)

Har du salige øyne?

Ingen kommentarer: