lørdag, mai 07, 2016

Hvordan møter vi lidelsen?

'Noen spurte meg nylig om jeg ikke synes Gud var urettferdig, når Han har tillatt at jeg har Parkinson's sykdom og andre medisinske problemer når jeg har forsøkt å tjene Ham trofast.

Jeg svarte at jeg ikke ser på det på den måten. 

Lidelsen er en del av det å være menneske, og den kommer til oss alle. Det det hele handler om er hvordan vi tar det, enten vender oss bort fra Gud i sinne og bitterhet eller vokser nærmere Ham i tillit og stoler på Ham.'

Billy Graham (bildet), verdensevangelist, 97 år. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: