torsdag, mai 26, 2016

Et liv i Jesu etterfølgelse

"Det er en stor frihet som ligger i det å gi sitt liv til Kristus," sier bror Matthew fra den økumeniske kommuniteten i Taize i en kommentar til det anglikanske bispesetet i Melbourne, Australia, og legger til:

"I dagens samfunn snakker vi ofte om å gjøre våre egne valg, og vi spør: på hvilken måte kan vi realisere oss selv? Evangeliet stiller oss et annet spørsmål: hva betyr det å gi sitt liv?"

Bror Matthew sier at om vi forstår hva dette innebærer, så 'finnes det i dette en forunderlig frihet".

"Ikke som en flukt, men som en frihet; en tillit til at det livet jeg har ikke tilhører meg selv. Det er forunderlig dette når du kan se tilbake på ditt liv og si, ja, Gud ledet meg i den situasjonen, selv om jeg ikke forsto det den gangen."

Bror Matthew talte med en djup følelse av takknemlighet for den måten han har sett liv bli forvandlet på både globalt og lokalt de årene han har vært en del av kommuniteten i Taize.

Han ble en del av kommuniteten i 1986 mens Europa var delt.

"Påsken 2011 forberedte jeg en pilegrimsreise til Moskva for 250 personer. Vi skulle ta del i den ortodokse påsken og synge om oppstandelsen utenfor Kreml. Det var fantastisk å se den forvandlingen som har skjedd i Russland og at vi har fått være en del av det hele."

Under besøket i Australia møtte bror Matthew mennesker som dro til Taize for 30 år siden, og fikk høre gode og sterke vitnesbyrd om den betydningen besøket i Taize fikk for dem. Bror Matthew var selv bare i 20 årene når han ble en del av brødrefellesskapet i Frankrike.

"Det store spørsmålet for meg den gangen handlet om hva det vil si å følge Jesus. Sa Jesus: 'Kom, følg meg! for 2000 år siden og så sier Han ikke det samme i dag? I Taize ble det veldig klart for meg at brødrene kom fra ulike kirkesamfunn og at den bønnen Jesus ber slik den er gjengitt i Johannes 17 om enhet blant Hans disipler, var det de forsøkte å leve ut. Det var noe djupt inne i meg som jeg ikke helt klarte å sette ord på, en følelse av at Jesus kalte meg; det var der Han ønsket at jeg skulle være, og med det fikk jeg en sterk følelse av identifisering med kallet til å leve i forsoning, et liv i enhet i Kristus. Det synes for meg å være et autentisk tegn på evangeliet," forteller bror Matthew.

I dag finnes det omlag 100 brødre som er tilsluttet kommuniteten i Taize. De representerer 25 ulike nasjonaliteter, inkludert de brødrene som lever i små fellesskap, såkalte fraterniteter, i Brasil, Senegal, Kenya, Bangladesh og Sør-Korea og som er en del av brødrefellesskapet. Omlag 100.000 mennesker besøker komminiteten i Taize hvert eneste år.

Billedtekst: Bror Matthew fra kommuniteten i Taize. Foto: Rita Juliana.

Ingen kommentarer: