lørdag, mai 21, 2016

En fredskultur

"En fredskultur innebærer en aksept av en hver person med sine gaver og og sin svakhet, og den hjelper hver enkelt til å gjenoppdage hans eller hennes verdighet og plass i det menneskelige fellesskap.

I en fredskultur oppfordres de som er sterke til å akseptere og anerkjenne sine egne svakheter, og å tjene og gi støtte til de som mer sårbare og til å hjelpe dem til å oppdage sine egne evner.

I en fredskultur blir hver person sett på som unik, viktig og hellig."

Jean Vanier (bildet) i et brev, juni 2006. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: