torsdag, mai 12, 2016

Hvorfor ser ikke kristne mer ut som Kristus? Del 3

Er er tredje del av intervjuet med Dallas Willard (bildet). De to andre delene ble publisert mandag den 9. mai og tirsdag 10.mai:

Hvilken rolle spiller pastoren i den åndelige formasjonen?

Willard: Pastoren er læreren. Om du ivrer etter åndelig formasjon, så må forkynneren forplikte seg på dette - du kan ikke pløye rundt talerstolen. Gang på gang vil du se ett eller to medlemmer av en menighet som blir veldig interessert i dette, men hvis den personen som står for forkynnelsen, ikke har gitt seg helt til dette, så vil det ikke slå rot i menigheten.

Jeg kan fortelle deg at dette som har med åndelig formering å gjøre vil blomstre i en hver menighet dersom pastoren tar ledelsen, forstår evangeliet om Guds rike, forkynner det og deretter veileder folk i deres åndelige liv.

Zander: Det er skjult en stor landmine i dette for pastorene. Hvis de gjør det Dallas antyder, vil noen i menigheten tro de har blitt kjetterske. Det vil være en følelsesmessig reaksjon, fordi vi er i ferd med å snu det vi alltid har forkynt opp ned. Evangeliet handler ikke bare om tilgivelse, slik at vi kan komme til himmelen. Dette må gjøres veldig klokt.

Så hvordan skal en pastor introdusere disse ideene uten å bli beskyldt for å være vranglærer?

Zander: Jeg ville starte med med de ansatte og eldsterådet først. Evangeliet er som et frø. Det blir plantet og det vokser sakte. Vi må ta den tid dette trenger og vi må være tålmodige.

Dallas: En pastor må finne andre pastorer og de må snakke ærlig sammen om dette arbeidet. Og han bør fokusere sin forkynnelse på evangeliene. Han bør begynne å forkynne det Jesus forkynte. Jeg ville ha planlagt å bruke to år bare med å forkynne fra evangeliene.

Husk at det evangeliet som Jesus kom med er det kraftigste som noen gang har rammet verden. Hvis du forkynner det Han forkynte, så vil du oppdage at ting begynner å skje rundt deg. Og du vil finne folk som begynner å stille de rette spørsmålene: Hva med denne velsignelsen som vi skal lyse over dem som forbanner oss? Hva med å elske våre fiender? Kan vi virkelig gjøre det?

(fortsettes)

Ingen kommentarer: