lørdag, mai 14, 2016

Ydmykhet

"De spurte den eldste: Hva er ydmykhet? Den eldste svarte: Når din bror synder mot deg, og du tilgir ham, før han omvender seg foran deg." (Ancient Patericon)

"Som vann og ild står i motsetning til hverandre når de kombineres, slik står også selvrettferdighet og ydmykhet i motsetning til hverandre." (Hl.Markus Asketen)

"Noen lider mye på grunn av fattigdom og sykdom, men er ikke ydmyke, og vil derfor lide uten å ha nytte av det. Men den som blir ydmyket vil være lykkelig under alle omstendigheter fordi Herren er hans rikdom og glede, og alle mennesker vil forundres over hans sjels skjønnhet." (Hl.Silouan av Athos)

Ingen kommentarer: