søndag, mai 01, 2016

Om å forbli trofast

'Er det mulig å leve i en kjærlighetspakt med de som er fattige og sønderknuste for resten av livet?

Dette er et fundamentalt spørsmål og berører selve hjertet i L'Arche men også hjertet til mange organisasjoner og til hjertet til en hel menneskehet. Er det mulig å bygge bro over dette gapet? 

Mange grupper begynte på denne vakre måten; livene til de fattige og sønderknuste ble blandet sammen med livene til de sterke og generøse. De dannet fellesskap - kommuniteter - sammen. Men litt etter litt smuldret de opp. De sterke og generøse kunne ha fortsatt med å gi mat til de fattige men de er ikke lenger sammen med dem...'

Jean Vanier, her sammen med Moder Teresa. Hver på sin måte har de to vært trofaste gjennom et helt liv for de marginaliserte iblant oss og har lagt ned sitt liv for dem. Sitatet av Jean Vanier er hentet fra Letters to My Brothers and Sisters in L'Arche, 1996. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: