lørdag, mai 21, 2016

Et alvorlig kall til norske forbedere

Dette er et kall til norske forbedere. Regjeringen er i ferd med å frata Norge sin suverenitet og frihet med hensyn til et så viktig felt som finanssektoren. Like før Stortinget tar sommerferie, har den blå-blå regjeringen sendt et lovforslag til Stortinget om å overføre myndighet over norsk finanssektor til EU. Allerede om tre uker skal stortingsrepresentantene stemme over forslaget.

Forslaget innebærer at norske myndigheter og finansinstitusjoner underlegges finanstilsyn i EU for henholdsvis bank, forsikring, pensjon, verdipapirer og systemrisiko og vil i praksis si at Norge gir fra seg sin suverenitet og vi underlegges enda sterkere EUs makt og myndighet.

Finansminister Siv Jensen har lenge bedyret at norsk selvråderett over finanstilsynet er selvklart. Det er det ikke lenger. Nå har Jensen etter årelange forhandlinger med EU gitt etter. Regjeringen foreslår nemlig for Stortinget at den øverste myndigheten over norsk finanssektor underlegges EFTA's overvåkningsorgan ESA i Brussel, og i ytterste konsekvens EFTA domstolen i Luxemburg.

Dette er ingen liten sak, men den får liten oppmerksomhet i media. Avgivelsen av norsk suverenitet er så omfattende, at Stortinget for første gang skal behandle saken etter Grunnlovens paragraf 115. Den krever tre fjerdedels flertall med minst to tredjedeler av stortingsrepresentantene til stede.

Det er nå de som ber for Norge må være våkne! Dette handler om Norges frihet og suverenitet. Dette handler om de grensene Gud har satt for vårt land og som vi er kalt til å be for. Vi har nettopp feiret vår nasjonaldag og takket Gud for det vakre korsmerkede flagget vårt. Vi kan ikke gi fra oss den frihet vi har vunnet og som har kostet oss så mye, og underlegge oss et politisk system som kan bli en plattform for et kommende antikristelig system.

Ingen kommentarer: