fredag, mai 06, 2016

Veimerker på veien til Gud

'Hvordan har vi lært å kjenne Guds kjærlighet, generøsitet, godhet og tilgivelse? Gjennom våre foreldre, venner, lærere, pastorer, ektefeller, barn - de åpenbarer alle Guds kjærlighet for oss.

Men da vi lærer å kjenne dem, innser vi at hver og en av dem kan bare åpenbare et lite stykke av Gud. Guds kjærlighet er større enn deres; Guds godhet er større enn deres; Guds skjønnhet er større enn deres.

I begynnelsen er vi kanskje skuffet på disse menneskene. En stund trodde vi at de skulle gi oss all den kjærlighet, godhet og skjønnhet vi trengte. Men med tiden har vi oppdaget at de alle sammen var veimerker til Gud."

Henri Nouwen (bildet) i 'Bread for the Journey'. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: