fredag, mai 27, 2016

Dagens gladmelding: Bibelen oversatt til tatarisk

Skjebnen til de såkalte 'Krim-tatarene' som ble tvangsforvist av Stalin er blitt aktualisert de siste tiden etter at Ukraina vant Melodi Grand Prix. For Institutt for Bibeloversettelse kunne ikke timingen vært bedre. I mars kunne nemlig Institutt for Bibeloversettelse presentere hele Bibelen på tatarisk. 23 års hardt arbeide sørger nå for at de tyrkisk-beslektede tatarene nå for første gang kan lese både Det gamle- og Det nye testamente på deres eget språk.

Oversettelsesarbeidet tok til allerede på 1800-tallet. Da ble de første bibeldelene oversatt. Etter et langt opphold kunne Institutt for Bibeloversettelse gjenoppta arbeidet på midten av 1980-tallet, denne gang på et mer moderne språk.


En folketelling fra 1989, gjengitt i Aril Edvardsens bok: "Unådde folkeslag", viser at det finnes drøyt 7,4 millioner tatarer. De er nominelle muslimer og hovedbosetningsområdet deres er Tatarstan autonome republikk og Basjkirstan.

Tatarene består av flere forskjellige grupper, blant de mest kjente er Kazan-tatarene eller Volga-tatarene. Da regner man også med Krim-Tatarene og Sibir-Tatarene. Tatarene stammer fra Mongolene som invaderte Russland og Øst-Europa på 1200-tallet og de skapte forferdelige ødeleggelser. Disse mongolene blandet seg med Kyptsjakene og andre tyrkiske folkeslag, og ble til Kazan-Tatarene eller Volga-Tatarene.

Aril Edvardsen skriver i sin bok "Unådde folkeslag" (fra 1995) at 'Mongol-Tatarene beseiret det det gamle Bulgar Khanatet med Kazan som hovedstad (som til og med vikingene drev handel med) i år 1237, og ble også oppblandet med Bulgarene. Tatarenes Khazan Khanat bestod helt til 1552, da Ivan den Grusomme la det inn under Tsar Russland." (Aril Edvardsen: Unådde folkeslag. Hermon forlag, side 108).

Tatarene er som jeg allerede har nevnt nominelle muslimer og mange av dem er svært åpne for evangeliet. At de nå får muligheten til å lese Guds ord på sitt eget språk er en stor begivenhet og vil gjøre det mulig å etablere nye menigheter blant dette folkeslaget.

I og med ferdigstillelsen av den tatariske Bibelen (bildet) finnes det nå dem hele oversettelser av Bibelen på ikke-slaviske språk i Russland. Fra før foreligger det oversettelser til tjuvasisk, udmurtisk, tsjetjensk og tuvinsk.

Ingen kommentarer: