onsdag, mai 11, 2016

En stor vekkelse berører nå Vest Virginia i USA - 2000 er kommet til tro

Det pågår en pinsevekkelse i Vest-Virgina, hvor mennesker i store antall blir omvendt, helbredet og døpt i Den Hellige Ånd.

I følge PE News, som er det offisielle nyhetsorganet for Assemblies of God i USA, så er alle menighetene berørt av vekkelsen.

Billy Carrico (bildet), pastor for Bethel Temple Assembly i Nolan forteller at den åndelige atmosfæren er overmoden og det åpner seg dører naturlig alle vegne.

'Vi går inn på en restaurant og folk snakker om Gud,' forteller Carrico. Hans menighet er lokalisert like nord for Williamson. Der har de leid et stort lokale for å holde kveldsmøter som har samlet opptil 2000 mennesker, i et fylke som ikke har mer enn 27.000 innbyggere.

'Mennesker som vanligvis ikke går til gudstjenester snakker om det,' sier Carrico som har døpt mange den siste tiden.

En person med svært dårlig syn fikk synet tilbake og en kvinne som ikke var i stand til å bli gravid ble det. Dette er bare to av de miraklene som har funnet sted den siste tiden, og som folk snakker om.

10. april talte pinsevangelisten Matt Hartley i Regional Church of God i Cleveland, Tennessee, og fikk en invitasjon til å tale til en gruppe studenter. Av de 400 studentene som deltok bestemte 150 av dem seg for å følge Jesus.

Man anslår at så mange som 2000 mennesker har kommet til tro på Jesus siden mars i år. Vekkelsesmøtene spres via sosiale medier og det snakkes om dem over alt.

Ingen kommentarer: