søndag, mai 22, 2016

Fred gjennom fellesskap

"L'Arche og Tro og Lys ønsker å være fredskommuniteter gjennom vår måte å leve på, måten vi ønsker velkommen og deler med mennesker som er svake og sårbare.

Våre kommuniteter kan bli steder for forvandling, gjennom måten vi ønsker hverandre velkommen, lytter til hverandre og løser konflikter. 

Å ønske den svake velkommen, anerkjenne deres gaver og hjelpe dem til å oppdage meningen med deres liv er en måte å bygge fred på."

Jean Vanier (bildet) i et brev fra juni 2006. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: