søndag, mai 08, 2016

Tilgjengelighet og sårbarhet

En gammel pinsevenn - han ble over 90 - som ble min åndelige far i skjellsettende år av mitt liv - hadde stor sans for Maria, Jesu mor. Han vendte stadig tilbake til henne fordi han mente hun hadde viktige ting å lære ham om det å leve et overgitt liv til Gud.

Det var særlig dette ordet som ble avgjørende for Ole Petter, og som er blitt så viktig for meg:

"Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!" (Luk 1,38)

I den livsregel som jeg ønsker å følge for mitt eget liv finnes det nå to ord, som begge har relevans til Maria:

Tilgjengelighet. Sårbarhet. Og jeg føyer til: for Gud og mennesker.

Vi er kalt til å være tilgjengelige for Gud og mennesker.

Profeten Jesaja sa det slik etter sitt møte med den tre ganger hellige Gud: "Se, her er jeg, send meg!" (Jes 6,8)

Først og fremst er vi kalt til å være tilgjengelig for Gud i vårt lønnkammer, slik at vårt hjerte kan vendes mot Hans ansikt. Og fra denne knelende posisjonen, ber vi om å være tilgjengelige for andre, være gjestfrie, for i det vi ønsker andre velkommen, ønsker vi Kristus selv velkommen! Jeg stiller meg også tilgjengelig for å be for dem, og være tilgjengelig for Helligåndens ledelse - slik Maria var. "Det skje meg etter ditt ord!"

Å våge å være transparent, åpen, ærlig, sann og sårbar. Slik Maria var.

Det er bare sant og ekte liv som vitner om Gud. Når vi stiller oss over andre mennesker, blir vi uspiselige. Det er bare når vi går ved siden av og våger å vise vår egen sårbarhet at vi vinner andres hjerter.

Ingen kommentarer: