onsdag, mai 04, 2016

Kjærlighet og kamp

"L'Arche er en kjærlighetens skole. Denne kjærlighetens skole er et sted hvor vi alle oppdager at aggressive, individualistiske tendenser og behovet for makt og anerkjennelse finnes i hver og en av oss.

En kjærlighetens skole er også et sted for kamp."

Jean Vanier (bildet) i Letter to My Brothers and Sisters in L'Arche, 1996. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: