tirsdag, mai 10, 2016

Hvorfor ser ikke kristne mer ut som Kristus? Del 2

Her er andre del av intervjuet med Dallas Willard (bildet). Første del ble publisert i går:

Så, en viktig del av den åndelige formasjonen er å forstå evangeliet. Kan du definere hvordan du forstår evangeliet nå?

Willard: Tre ord: Stol på Jesus. Stol på Ham for alt, ikke bare når det gjelder det som skjer når du dør. Det å stole på Jesus og det å bli Hans disippel er en og samme ting. Jeg liker veldig godt ordet 'lærling', fordi det ordet betyr at jeg er sammen med Jesus og lærer å gjøre det Han gjorde. Ser du nærmere på disiplene, så var det akkurat det de gjorde. De på på Jesus og lyttet til Ham, og så sa Han: 'Nå skal dere gjøre det!'

Zander: Vi startet en husmenighet i San Francisco, og vi begynte med å stille spørmålet: Hva er evangeliet? Vi brukte måneder bare på å forstå det og leve det. Jeg husker godt den kvelden da lyset gikk opp for en ung kvinne. Hun sa: 'Det betyr at Gud har del i hele mitt liv. Og Han ønsker å forvandle hvert aspekt av det.' Hun grep evangeliet!

Hvilken innflytelse har dette perspektivet på hvordan pastorer leder?

Zander: Jeg må spørre meg selv: Stoler jeg på Jesus? Stoler jeg på Jesus når det gjelder denne menigheten? Som pastorer er vi blitt opplært til å stole på eksperter som kan hjelpe oss til å bygge menigheten. Hvis vi virkelig stoler på Jesus, kanskje vi da skulle begynne med å søke Hans veier før vi kjøper den aller siste boken i kirkevekst? Jesus sa: 'Jeg vil bygge min menighet.' Kanskje vi trenger å trekke oss tilbake i fem dager og spørre: 'Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre?' Og så lære og lytte og adlyde.

Willard: Pastorer trenger å redefinere suksess. Den populære modellen for suksess involverer ABC'en: Deltagelse, bygninger og penger. I stedet for å telle kristne, skulle vi veie dem. Vi veier dem ved å fokusere på det aller viktigste sidene ved vekst: kjærlighet, glede, fred, utholdenhet, mildhet, godhet, vennlighet, osv. Frukt som modnes ved å holde seg til evangeliet og Guds rike. 

Hva blokkerer menighetsledere fra å bevege seg i denne retningen?

Zander: Vi har akseptert et begrenset evangelium så lenge nå at folk tror ikke at en livsforvanlende endring er mulig. Hele konseptet med åndelig formasjon begynner med spørmålet: Hva er mulig? Folk vil leve opp til eller ned til sin tro.

Det menighetslivet vi opplever akkurat nå er bare en refleksjon av hva vi tror er mulig.

Vi trenger å spørre, hva er mulig når et menneskelig liv trer inn Guds rike med Jesus som deres lærer? Kan vi erfare det som Hans lærlinger gjorde for 2000 år siden? Det er ingenting i Skriften som tilsier at vi ikke kan gjøre det. Vi trenger å overvinne vår vantro.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: