fredag, mai 13, 2016

Distraksjoner og Guds fred

Det er mye som kan distrahere oss. Og det er slik at det gode kan bli det aller bestes verste fiende.

Ulike valg vi gjør fører oss enten nærmere Herren, eller lenger bort fra Ham. Det er ikke bare synd som fører oss bort fra Gud, men også de gode tingene som stjeler den oppmerksomheten og det fokus Gud vil vi skal ha.

Hva skjer når vi hengir oss til ting som ligger utenfor det Gud vil at vi skal ha fokus på akkurat nå? Vi mister den fred som Jesus vil gi oss, og gleden i Herren er ikke lenger vår styrke. Vi blir rastløse og kjenner oss utilfredse.

Da er det viktig at vi finner tilbake til det Gud har kalt oss til og til den tid som Jesus vil vi skal leve i. Det vil nødvendigvis gi oss visse begrensninger for hva vi kan og skal gjøre. Men det beste med de begrensningene er at vi beholder vår fred. Den freden er ikke bare nødvendig for vår åndelige trivsel, men også for å bære mye frukt - frukt som varer.

Ingen kommentarer: