søndag, mai 15, 2016

Åndens gave er enhetens gave

"Åndens gave er en enhetens gave. 'Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.' (1.Kor 12,4), og hans særskilte oppgave er å forene oss 'i den fred som binder sammen' (Ef 4,3)", skriver metropolitt Kallistos Ware (bildet), i sin lille, men dog så innholdsmettede bok: 'Den Hellige Ånd i den kristnes personlige liv', og legger til:

"Det nye testamente taler særskilt om 'fellesskap' eller 'samfunn' (koinonia) i Den Hellige Ånd. Det er Åndens oppgave å skape fellesskap ... Åndens gave gjør de mange til en eneste Kropp i Kristus... Som frihetens Ånd befrir Den Hellige Ånd oss ikke bare fra kollektivismen, men i like høy grad fra isoleringen , egoismens og den gjensidige fryktens tyranni... Ånden opphever effekten av Babels tårn. Når Den Høyeste steg ned og forvirret tungemålene splittet Han også folkeslagene. Men når Han delte ut tunger av ild gjorde Han oss alle til ett. Derfor priser vi med en røst Den Allhellige Ånden. Den Hellige Ånd oppretter et fellesskap og gjensidig forståelse, 'gjør alle til ett', slik at en stor skare mennesker kan tale med 'en røst'..."

Videre skriver Kallitos Ware:

"Det er gjennom å gjøre oss alle til ett at Den Hellige Ånd kan gjøre oss alle ulike. Jo mer forent vi er med andre i fellesskap, desto bedre kan vi virkelig være oss selv, sanne avbilder av Den treenige Gud. Ved å gjøre oss til ett forvandler Ånden oss fra individer til personer... Person, 'prosapon', betyr ansikt. Ingen er i sann mening personlig om han ikke vender sitt ansikt mot andre..."

Sitatene er hentet fra KallistosWare: Den Helige Ande i den kristnes personlige liv. Artos forlag, sidene 9,10 og 11. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: