mandag, mai 30, 2016

Jesus er en fredsstifter

"Jesus, Fars velsignede Sønn, er fredsstifter. Hans fred innebærer ikke bare fravær av krig. Det er ikke spørsmål om harmoni eller likhet. Hans fred er et djupt velbefinnende som vi får fritt og for intet fra Gud. Jesus sier:

'Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir...' (Joh 14,27)

Fred er shalom - ro i hjerte, sinn og kropp, for individet og fellesskapet.

Den kan finnes der midt i en krigsskadet verden, til og med midt blant uløste problem og voksende menneskelige konflikter.

Jesus har stiftet den freden ved å gi sitt liv for sine brødre og søstre. Det er ingen lettkjøpt fred, men den varer for evig og den kommer fra Gud. Er vi beredt å gi våre liv i tjeneste for den freden?"

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: