søndag, januar 24, 2016

Vellykket bønneseminar i Fredrikstad

Da har vi nettopp kommet hjem etter to fine dager i Fredrikstad Baptistmenighet. Mange gode tilbakemeldinger på bønneseminaret lørdag: 'Dette har endret mitt bønneliv', 'endelig kan jeg be og vandre med hvilepuls' og 'Jeg kjenner fremdeles Guds gode nærhet', er gjengangere.
I dag feiret vi gudstjeneste med nattverd, ledet av menighetens pastor, Arild Brun Svendsen (bildet) og hvor jeg talte om 'Han som lar lovsanger lyde i natten. Når Gud blir taus'. Godt å være sammen med vennene i Fredrikstad.
Nå står Munkekroa i Valdres for tur, som skal ha bønneseminar 6.-8 februar og så blir det Mortensrud kirke 20 februar.

Menigheter som ønsker å holde et slikt seminar kan ta kontakt via bjornolav58@gmail.com Seminaret er lagt opp slik at det passer alle menigheter uavhengig av kirkesamfunnstilhørighet, og har som mål å hjelpe mennesker til å be i sine hverdagssituasjoner.

Ingen kommentarer: