onsdag, januar 13, 2016

Tusenårsriket, del 3

Her er tredje del av undervisningen til C.I Scofield om Tusenårsriket:

La oss finne ut av Skriften rekkefølgen i hendelsene når dette Tusenårsriket skal opprettes.

Her skal jeg utelukkende innskrenke meg til det inspirerte ord, og jeg er sikker på at jeg ikke trenger å be om unnskyldning for at jeg bare leser Skriften om et slikt emne som dette. Det ville være uforskammet av meg eller noen annen mann å be sine medvandrere å høre på sine egne teorier om fremtiden. Vi vet ikke - uten at Gud åpenbarer det - hva som kan hende om en time. Derfor vender vi oss til Skriften for å vite hvordan Tusenårsriket kommer i stand:

"Og jeg så himmelen åpnet - og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten ham selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord". (Åp 19,12-13)

Hvem er denne personene? Dere vet at i det første kapitlet i Evangeliet etter Johannes har vi nøyaktig dette navnet, 'Ordet', brukt om Jesus Kristus, Den evige Guds Sønn: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud". Og litt senere leser vi: "Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet".

Hvor er Jesus nå? I himmelen ved Faderens høyre hånd. I avsnittet vi leste, ser vi profetisk, gjennom den apokalyptiske seers syn, det øyeblikket da himmelen blir åpnet, og Jesus Kristus, 'Ordet', trer frem, ikke for å bli barnet i Betlehem, eller mannen på Golgata, men rustet som til krig, 'iført en kledning som er dyppet i blod'.

Og så beskriver profetene Herren Jesu komme med 'hærene i himmelen' (Åp 18,14) til jorden. Det er den tiden da Daniels 70'de uke, Antikrists uke, 'Den store trengsel' slutter. Mot de jødene som ennå er igjen i Jerusalem, er Dyret og Den falske profets hærskarer samlet.

"Rop det ut blant hedningefolkene: Rust dere til en hellig krig! Kall på krigsheltene! La alle stridsmenn stige fram og dra ut! Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene til spyd! Han som er veik, skal si: Jeg er en helt! Skynd dere og kom, alle hedningefolk, fra alle kanter, samle dere! - Herre, la dine mektige helter stige ned!" (Joel 3,14-16)

"For jeg skal samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem ..." (Sak 14,2)

"Jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær". (Åp 19,19)

Akkurat i denne krisen kommer Herren i herlighet og befrir de beleirede jødiske hellige.

"Jeg så dette hornet føre krig mot de hellige og overvinne dem inntil den gamle av dager kom". (Dan 7,21-22)

"For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst... Da skal Herren bli konge over hele jorden". (Sak 14,3-4 og v.9a)

"Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde". (Åp 19,20)

"Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år". (Åp 20,1-2)

Hold nå sammenhengen klar! Vi har sett i de syner Johannes hadde på øya Patmos himmelen åpen og Herren komme ned med sine mektige til jorden. Han kommer i en krisetid på jorden, når de hellige som har vendt seg til Ham i løpet av Den store trengsel er i ytterste nød, og Han frir dem ut. Han vinner den store endelige seieren.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: