onsdag, januar 27, 2016

En virkelig kristen

'En virkelig kristen er sjeldent å finne i våre dager. Han føler den høyeste kjærlighet til Den Ene han aldri har sett, han snakker familiært hver eneste dag til En han ikke kan se, forventer å komme til himmelen på grunn av En Annens dyd.

Han uttømmer seg selv, slik at Han kan fylles, erkjenner at han gjør synd, slik at han kan erklæres rettferdig, bøyer seg, slik at han kan stå opp igjen, er sterkest når han er svakest, rikest når han er fattigst, og lykkeligst når han føler seg som verst. 

Han dør, for å kunne leve, forsaker alt for å kunne få, gir bort for å kunne beholde, ser det usynlige, hører den ikke hørbare og kjenner det som overgår all kunnskap'.

A.W. Tozer (bildet). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen. 

Aidan Wilson Tozer (1897-1963) var en amerikansk pastor, forfatter, redaktør og åndelig mentor for mange, blant annet for Leonard Ravenhill. Kjent som en beder og profetisk røst. 

Ingen kommentarer: