mandag, januar 18, 2016

Tusenårsriket, del 5

Her fortsetter undervisningen til den anerkjente bibellæreren C.I Scofield:

Hva følger så? 'I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt'. (Jer 23,6)

Hendte dette første gangen Herren var her? Tvert imot, vi vet at nesten umiddelbart etter at Han var forkastet og korsfestet, kom romerske hærer inn over Jerusalem og ødela byen med nesten halvparten av innbyggerne og førte resten i fangenskap. Ingen ting i hele den uhellsvangre historien til denne vidunderlige byen har vært så fryktelig som ødeleggelsen ved Titus. Men la oss lese videre fra Jeremia:

'Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da en ikke mer skal si: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! - men: Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de landene jeg har drevet dem bort til! Og de skal bo i landet sitt'. (Jer 23,7-8)

Er ikke det klart nok? Er det blitt oppfylt ennå? Husk at en rest av Israel skal være i landet under Den store trengsel når de vender seg til Herren Jesus som sin Messias. Når Han kommer tilbake, så er det først og fremst for å befri dem, dernest for å dømme hedningene etter som de har behandlet Israel. Det skal bli en herlig samling!

'Da skal en ikke mer si: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt'. 

Det var en herlig utfrielse. At en gammel gjeter, en gammel jøde, en åtti år gammel jøde, med bare en gjeterstav, kunne føre disse millioner av slaver ut og bort fra den mektigste monarken i tiden, var et under. Dere minnes vannet som skilte seg i Rødehavet og Israel gikk gjennom og inn i ørkenen tørrskodd. Førti år etter skilte vannet i Jordan seg, og de gikk inn i sitt eget land tørrskodd. Jeg gjentar at disse utfrielsene var veldige, og enda vil den utfrielsen for Israel som skal komme en dag. bli så mye større og mer forbausende at utgangen fra Egypt og de første utfrielsene så og si vil bli glemt.

Og så møter Jesus dem i 'folkeslagenes ørken', og de tar imot Ham som Messias.'

Det er begynnelsen til Tusenårsriket.

Husk at nesten tusen millioner sjeler som nå lever, aldri har hørt evangeliet. For dem, eller for så mange som på den tiden ikke er evangelisert, blir Israel et misjonsfolk.

"Og det skal skje at likesom dere var en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og Israels hus, så vil jeg frelse dere, så dere skal bli en velsignelse... Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere!' (Sak 8,13 og v.23

Og så blir det til slutt en verden som er frelst, men det er i himmelens rike og ikke i menigheten. Dere vet hvor fint hele perioden fra Herren ble forkastet ved sitt første komme til den fulle velsignelsen på jorden, ved Hans andre komme, blir fremstilt i Apg 15,14-17:

"Simon har fortalt hvordan Gud fra fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette".

(fortsettes)

Ingen kommentarer: