torsdag, januar 28, 2016

Tyrkia ikke noe trygt land for kristne flyktninger

De har kommet seg ut av det kristne folkemordet i Syria og Irak, men Tyrkia er slett ikke noe trygt eller godt land for våre kristne trossøsken. De utsettes for en intens diskriminering fra den muslimske befolkningen. I NATO-landet Tyrkia. Landet som mange nordmenn mener er et godt land å komme til for de som er på flukt for sin kristne tro. Vi skal jo hjelpe dem i nærområdene. Barn av kristne foreldre kan ikke gå på skole. De snakker ikke tyrkisk. Og barnas foreldre blir tvunget til å gå kledd som muslimer i det offentlige rom og holde seg hjemme om de skal holde gudstjenester.

Det er blitt sagt at Tyrkia har tatt omlag halvparten av alle syrerne som har flyktet på grunn av den blodige borgerkrigen. Bare siste år har Tyrkia tatt imot 1,9 millioner flyktninger. For mange er da også Tyrkia førstevalget. Blant disse befinner det seg også 45.000 syriske kristne som er på flukt.

Hverdagene deres er svært utfordrende. Mange av barna deres bærer på djupe krigstraumer, og får ingen behandling for disse. Det fortelles om barn som har sluttet å snakke og som er livredde.

Og kristne utsettes ikke bare for diskriminering, men for direkte forfølgelse. Vi må ikke glemme at utgangspunktet er følgende: De siste 100 årene har den kristne befolkningen i Tyrkia minsket fra 20 prosent til to. I 64 år av disse 100 årene har Tyrkia vært medlem av NATO. Det har ikke ført til bedre kår for de kristne. Nå kommer det tusenvis av kristne flyktninger inn i landet igjen. Den muslimske delen av befolkningen er ikke overvettes begeistret for det. Situasjonen er ikke bare spent, men den gir seg utslag i flere lidelser for våre kristne brødre og søstre. Ber du for dem?

Ingen kommentarer: