mandag, januar 18, 2016

Bønneuken for kristen enhet 2016

I dag starter Bønneuken for kristen enhet. Vi kommer til å markere bønneuken i forbindelse med gudstjenesten vår i Kristi himmelfartskapellet, førstkommende torsdag kl.18.00.

I fjor talte jeg på åpningsmøtet til Bønneuken i Trondheim. Det var en god og sterk opplevelse å møte brødre og søstre fra så mange forskjellige sammenhenger i trøndernes hovedstad. Året før var det Peter Halldorf som talte, i år er det Håkon Fagervik. Jeg kjenner en stor glede av å stå sammen med disse brødrene for kristen enhet. For dette var jo Jesu djupe lengsel:

'Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg'. (Joh 17,20-21)

Det er fint med slike markeringer som i Trondheim. Splittelsen i Kristi kropp er en stor synd. Tenk at vi som en dag skal sitte til bords i himmelen, går hvert til vårt her nede på jorden! Vi kjører faktisk forbi hverandre på vei til våre respektive gudstjenester. Nå er det mulig at det har gått meg hus forbi, men her hvor jeg bor, kan jeg ikke se at det er et eneste arrangement i forbindelse med denne bønneuken for kristen enhet.

Motto for årets bønneuke er hentet fra 1.Pet 2,9:

'for at dere skal forkynne hans storverk'.

Her finnes det materialet som Norges Kristne Råd har utgitt i forbindelse med denne bønneuken. Jeg anbefaler alle bloggens lesere om å følge dette denne uken, selv om det ikke er noen markering av denne uken på ditt hjemsted. Selve opplegget for årets bønneuke er utviklet i Latvia.

http://www.norgeskristnerad.no/doc//B%C3%B8nneuka%20for%20kristen%20enhet/Boneveka%202015%20pdf.pdf

Ingen kommentarer: