søndag, januar 31, 2016

Om å vokse sammen og bevare sin identitet

'Fellesskap handler ikke om å blande noe sammen. Sammenblanding leder bare til forvirring.

I en fellesskapsrelasjon, så er du du og jeg er jeg; jeg har min identitet og du har din. Jeg må få være meg selv og du må få være deg.

Vi er kalt til å vokse sammen, og hver av oss på en slik måte at blir mer oss selv. Å leve i et fellesskap gir oss faktisk frihet til å vokse. Det er ikke kvelende. Det innebærer at vi lytter på djupet til andre, og hjelper dem til å bli mer seg selv'.

Jean Vanier i From Brokenness to Community, side 17. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: