lørdag, januar 30, 2016

En bønn denne lørdagen

'Jesus, Guds Lam, som bærer bort verdens synd, jeg bøyer meg i tilbedelse og kjærlighet for Deg i dag.

Takk for Din nåde og for Din frelse, og for løftet om full gjenopprettelse. 

Jeg setter min lit til Deg og lover å leve for Deg, i Din Hellige Ånds nåde'.

Howard Snyder, professor, metodist. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

2 kommentarer:

elisabeth sa...

Hei, jeg finner ikke e-post adressa di, derfor skriver jeg her... Jeg lurer på om jeg kan bruke denne fine illustrasjonen av Guds lam, som forsidebilde på program til Bibelhelg der emnet er: "Se der Guds Lam". I regi av Evangelisk Luthersk Misjonslag.

Bjørn Olav sa...

Den kan du sikkert bare bruke. Ønsker dere Guds velsignelse over Bibelhelgen!