tirsdag, januar 12, 2016

Lys midt i det beksvarte mørke

Asher Intrater (bildet), en av de ledende messianske jødene i Israel, og leder av nettverket 'Revive Israel', har skrevet en artikkel i januarnummeret av deres nyhetsbrev, som jeg synes var så interessant at jeg har valgt å oversette det til norsk:

Noen få timer før de siste angrepene i Paris, skjøt og drepte en palestinsk terrorist to medlemmer av Litman-familien. De kom kjørende i sin bil fra Hebron. Tragisk, 'Røde Halvmåne', kom opp på siden av familiens bil der de lå blødende inne i bilen. Men ambulansen nektet å stoppe for å hjelpe dem!

Det er ingen forskjell på terror mot jøder eller terror mot andre: ofrene for terror og drap kan aldri beskyldes for angrepene. Det er terroristene som skal anklages. Israel skulle ikke anklaget mer enn Frankrike eller Russland eller Amerika. Vi sørger medlidende med alle ofre - inklusive arabere.

Jihad - krig mot ikke-muslimer
På mange måter så er begrepet 'terrorist' utdatert. Dette er jihadister. De er del av den apokalyptiske islamske ekstremismen som dreper jøder, kristne og alle som bedriver 'blasfemi'; for å ødelegge den vestlige sivilisasjonen og beseire verden. 

Angrepene i Paris var godt planlagte og koordinerte. Det krevde dusinvis av mennesker som var involvert i våpenkjøp, transport, kommunikasjon, finansiering og kartlegging. Disse menneskene er ikke sinnsforvirrede mennesker i psykose. Dette er vel-indoktrinerte (hjernevaskede) jihadister. 

Noen kommentatorer har beskrevet dette som et sammenstøt mellom den vestlige sivilisasjonen som representerer liv og den islamske kulturen som representerer død. Det er bare delvis sant. Det har vært en stor erosjon av jødisk-kristne verdier i vestlig kultur, noe som resulterer i forfall, korrupsjon, narkotika, seksuell perversjon og politisk korrekthet. 

Mørket kan ikke overvinne lyset
Vi skal jage etter rettferd (5.Mos 16,18-20) og velge liv fremfor død, godhet fremfor ondskap (5.Mos 30,15 og v.19). Selv om vi virkelig er kalt til å bekjempe ondskap i alle former, har vi også et positivt budskap å presentere verden:

"Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys. (Jes 60,1-3a)

Disse versene er i ferd med å gå i oppfyllelse i vår tid. Dette er ikke et vers som handler om 'tusenårsriket', fordi det fortelles oss at mørket dekker jorden. Ordet for mørke, , synes å representere ondskap, mens ordet for 'belg',  betyr 'forvirring'. Det er en god beskrivelse av den verden vi lever i.

Yeshua (Jesus), lærte oss at i dagene før Hans gjenkomst vil ligne Noahs og Lots dager (Luk 17,26-30). Vi ser allerede tilsvarende synder som vold og dekadense som sprer om seg i verden.

Men nettopp i samme øyeblikk som dette skjer skal Guds folk skinne med herlighet og lys. Ondskapen i verden vil tvinge mange jøder og kristne til å forene seg. Herrens herlighet vil skinne på denne enheten mellom Israel og Menigheten.

Det kan godt være at radikal Islam vil beseire Europa og ødelegge den vestlige sivilisasjonen (Åp 13,7 og 17,16)! Men, på samme tid vil millioner av muslimer, jøder, kristne og mennesker fra hver nasjon vende om til sann tro. Det finnes ingen makt i verden som kan forandre et menneskehjerte fra å være ondt, til å bli godt, ikke noe annet en Jesu død og oppstandelse. Vi har håpets og lysets budskap midt i en verden fylt av fortvilelse og mørke. Dette er tiden da Guds folk til å skinne med Guds herlighet. Lyset vil skinne i mørket, og mørket vil ikke overvinne det'. (1.Mos 1,3-4 og Joh 1,5 og v.9).

Ingen kommentarer: