fredag, januar 08, 2016

Vi er et feirende folk

'Fordi vi er kalt til å være sammen, er vi mennesker som feirer. Men det finnes mennesker i vår verden, som gjør at det også finnes en sorg tilstede når vi feirer. Ikke alle er i stand til å delta i vår feiring.

Ikke alle fryder seg. Mange mennesker lider i dag i fengsler, sykehus, eller i byenes slumkvartaler. Mange er ensomme, og i smerter. Sammen med den takksigelsen som kommer fra et fellesskap som feirer, finnes det både en tone av sorg, men også av håp! 

Vi er blitt ført sammen av Gud som et tegn på enhet i denne verden hvor det er så mye splittelse og indre og ytre død'.

Jean Vanier i From Brokneness to Community, side 52. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: