fredag, januar 22, 2016

Å kjempe i bønn

'Etter å ha bedt i flere tiår, kjemper jeg fortsatt med det å be. Det kan være så krevende! Min erfaring bekrefter at bønn ikke bare er en forberedelse for livets kamper - bønn er selve kampen!

Så dette er mitt nyttårsforsett: Jeg nekter å gi etter for fienden. Jeg vil holde ut i bønn inntil jeg har fått bekreftelse på at Gud har hørt min bønn og himmelen er i bevegelse. Og uansett hva svaret på mine bønner er, velger jeg å glede meg i Allmaktens Gud'.

Anne Graham Lotz (bildet)
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: