lørdag, januar 16, 2016

Saeed Abedini satt fri!

SISTE: Den amerikansk-iranske pastoren Saeed Abedini (bildet) hører med blant de tre amerikanerne som er satt fri fra fengslet i Iran! Han er satt fri i forbindelse med den inngåtte Iran-avtalen.
Dette blir nå bekreftet av hans kone, Naghmeh. Dette er et stort, stort takkeemne.
Saeed Abedini ble arrestert sommeren 2012 og fikk sin som i september samme år. . Han har vært utsatt for fysisk og psykisk mishandling i fengselet, og det var ingen ting som tydet på at han noensinne ville bli satt fri. Jeg kommer tilbake med mer om dette senere. Men la oss nå glede oss og takke Herren!

Ingen kommentarer: