søndag, januar 10, 2016

Tap

'Når en aktivitet eller en person fyller våre liv, inspirerer oss og gir oss livsglede, kan deres fravær få oss til å stupe inn i en følelse av total tomhet. Vi lever i en form av indre død. Livet flyter ikke lenger i oss. Vi fylles av en følelse av tap og sorg, en tyngde som ligner depresjon, som gjennomsyrer hele vårt vesen.

Denne smerten og denne tyngden er ikke en sykdom, men en helt normal reaksjon på et tap som berører selve meningen med våre liv'.

Jean Vanier i Seeing Beyond Depression, side 9. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: