søndag, januar 17, 2016

En regel for livet, del 1

I Minneapolis i USA finnes det en kommunitet som bærer navnet 'The Mennonite Worker'. I 20 år har denne kommuniteten arbeidet med å gi marginaliserte mennesker verdighet, husrom og fellesskap. Inspirasjonen til dette arbeidet har den blant annet hentet fra Dorothy Day, og hennes 'Catholic Worker' bevegelse, som igjen fant sin inspirasjon fra såvel Frans av Assisi, som arbeiderbevegelsen. 'The Mennonite Worker' er for tiden i en fase hvor arbeidet er i ferd med å endres. Jeg skal komme tilbake til dette senere.

Kommuniteten har sin regel, slik de fleste nymonastiske kommuniteter har. En regel som skal hjelpe oss i den daglige etterfølgelsen. Jeg har valgt å oversette den fordi jeg tror den har noe å lære alle som ønsker å følge Jesus på ramme alvor og for alle de som går med tanker om å danne en monastisk kommunitet.

Her er regelen:

Vi vi sentrere våre liv om Jesus Kristus:

* Vi vil vie oss til en nøye lesning av evangeliene, idet vi utgår fra evangeliene og vender oss til livet, og fra evangeliene til livet.

* Vi vil aktivt søke å møte den levende og aktive personen Jesus Kristus gjennom lesning av Skriften og gjennom bønn idet vi stoler på Den Hellige Ånds kraft til å forme oss til å bli lik Jesus Kristus.

* Vi vil søke en rytme av felles bønn for å opprettholde vårt fellesskap.

* Vi vil arbeide for å leve livet med de marginaliserte i samfunnet: de fattige, de forlatte, de undertrykkede og vanærede.

* På samme måte som Kristus valgte et ydmykt liv, vil vi søke å leve enkelt og bærekraftig i en overflodskultur med overforbruk som vår. 

* Vi vil strebe etter å rense våre hjerter fra begjæret etter besittelse og makt.

* Vi vil søke og fremme fredelige måter å løse konflikter.

* Akkurat som Jesus Kristus satte navn på og utfordret 'krefter' av systematisk undertrykkelse da Han gikk iblant oss, vil vi også navngi og utfordre slike krefter i vår tid.

* Som Jesus viste inkludering og gjestfrihet mens Han konfronterte sosial eksklusjon og ugjestfrihet, vil vi arbeide for å være et fellesskap som ønsker hjertelig velkommen alle uten hensyn til rase, etnisk eller kulturell bakgrunn, rettslig status, sosial status, klasse, kjønn, seksuell orientering, alder, evne eller annet som folk bruker for å kategorisere og diskriminere andre. 

* Jeg vil støtte handlinger av ikke-voldelig motstand som trofaste uttrykk for kjærlighet til Gud og vår neste.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: